Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
71 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Capreolus pygargus Бор гөрөөс 2010 Дэлгэрэнгүй
72 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Alces alces Молцог хандгай 2010 Дэлгэрэнгүй