Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
71 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus hemionus Хулан 2010 Дэлгэрэнгүй
72 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Procapra gutturosa Цагаан зээр 2010 Дэлгэрэнгүй