Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
61 Хөхтөн Мах идэштэн Баавгай Ursus arctos Хүрэн баавгай 2010 Дэлгэрэнгүй
62 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus hemionus Хулан 2010 Дэлгэрэнгүй
63 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus ferus przewalskii Тахь 2010 Дэлгэрэнгүй
64 Хөхтөн Туруутан Гахай Sus scrofa Зэрлэг гахай 2010 Дэлгэрэнгүй
65 Хөхтөн Туруутан Гахай Sus scrofa Зэрлэг гахай 2010 Дэлгэрэнгүй
66 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Saiga mongolica Татаар бөхөн 2010 Дэлгэрэнгүй
67 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Procapra gutturosa Цагаан зээр 2010 Дэлгэрэнгүй
68 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Gazella subgutturosa Хар сүүлтий 2010 Дэлгэрэнгүй
69 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа 2010 Дэлгэрэнгүй
70 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Cervus elaphus Халиун буга 2010 Дэлгэрэнгүй