Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
61 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola strelzovi Тавшгар барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
62 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola semicanus Хадны барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
63 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola barakshin Говь-Алтайн барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
64 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Allocricetulus curtatus Цомч шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
65 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga sibirica Сибирь алагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
66 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga elater Давжаа алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
67 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga bullata Говийн алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
68 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga balikunica Өмнөговийн алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
69 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Saiga mongolica Татаар бөхөн 2010 Дэлгэрэнгүй
70 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lasiopodomys brandtii Үлийн цагаан оготно 2010 Дэлгэрэнгүй