Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
51 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Lynx lynx Шилүүс мий 2010 Дэлгэрэнгүй
52 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Felis silvestris Цоохондой 2010 Дэлгэрэнгүй
53 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes vulpes Үнэг 2010 Дэлгэрэнгүй
54 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes corsac Хярс 2010 Дэлгэрэнгүй
55 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Canis lupus Саарал чоно 2010 Дэлгэрэнгүй
56 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Arctonyx collaris Мангис дорго 2010 Дэлгэрэнгүй
57 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Vormela peregusna Эрээн хүрнэ 2010 Дэлгэрэнгүй
58 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Lutra lutra Голын халиу 2010 Дэлгэрэнгүй
59 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Gulo gulo Нохой зээх 2010 Дэлгэрэнгүй
60 Хөхтөн Мах идэштэн Баавгай Ursus arctos gobiensis Мазаалай баавгай 2010 Дэлгэрэнгүй