Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
51 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа 2010 Дэлгэрэнгүй
52 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicola amphibius Усч оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
53 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicola amphibius Усч оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
54 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Arctonyx collaris Мангис дорго 2010 Дэлгэрэнгүй
55 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Apodemus peninsulae Азийн хулгана 2010 Дэлгэрэнгүй
56 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola tuvinicus Тува барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
57 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola macrotis Соён барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
58 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Alces alces Молцог хандгай 2010 Дэлгэрэнгүй
59 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Apodemus agrarius Хээрийн хулгана 2010 Дэлгэрэнгүй
60 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola tuvinicus Тува барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй