Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
41 Хөхтөн Шавьж идэштэн Чацуулин Talpa altaica Алтайн чицуулин 2010 Дэлгэрэнгүй
42 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus tolai Бор туулай 2010 Дэлгэрэнгүй
43 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus timidus Чандага 2010 Дэлгэрэнгүй
44 Хөхтөн Зараатан Зараа Hemiechinus auritus Дэлдэн зараа 2010 Дэлгэрэнгүй
45 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex tundrensis Цармын атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
46 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex roboratus Тавшгар атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
47 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex minutissimus Өөдсөн атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
48 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Myotis bombinus Myotis bombinus 2010 Дэлгэрэнгүй
49 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Hypsugo alaschanicus Бор турсаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
50 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Uncia uncia Цоохор ирвэс 2010 Дэлгэрэнгүй