Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
41 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus sokolovi Бүрдийн шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
42 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus migratorius Бор шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
43 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus longicaudatus Урт сүүлт шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
44 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus barabensis Хөх шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
45 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Myodes rutilus Ойн улаан оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
46 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Myodes rufocanus Ойн хүрэн оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
47 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Cervus elaphus Халиун буга 2010 Дэлгэрэнгүй
48 Хөхтөн Мэрэгчтэн Минжнийхэн Castor fiber Азийн минж 2010 Дэлгэрэнгүй
49 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Cardiocranius paradoxus Таван хуруут атигдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
50 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Capreolus pygargus Бор гөрөөс 2010 Дэлгэрэнгүй