Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
31 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicola amphibius Усч оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
32 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicola amphibius Усч оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
33 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola tuvinicus Тува барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
34 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola tuvinicus Тува барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
35 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola strelzovi Тавшгар барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
36 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola semicanus Хадны барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
37 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola macrotis Соён барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
38 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola barakshin Говь-Алтайн барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
39 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Apodemus peninsulae Азийн хулгана 2010 Дэлгэрэнгүй
40 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Apodemus agrarius Хээрийн хулгана 2010 Дэлгэрэнгүй