Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
31 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Gulo gulo Нохой зээх 2010 Дэлгэрэнгүй
32 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Gazella subgutturosa Хар сүүлтий 2010 Дэлгэрэнгүй
33 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Felis silvestris Цоохондой 2010 Дэлгэрэнгүй
34 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Euchoreutes naso Соотон алагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
35 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus ferus przewalskii Тахь 2010 Дэлгэрэнгүй
36 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Eolagurus przewalskii Түвд ов 2010 Дэлгэрэнгүй
37 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Eolagurus luteus Овын шар оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
38 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Ellobius tancrei Сохдой оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
39 Хөхтөн Мэрэгчтэн Унтаахай Dryomis nitedula Ойн унтаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
40 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Dipus sagitta Элсч савагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй