Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
21 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lasiopodomys brandtii Үлийн цагаан оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
22 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Myodes rutilus Ойн улаан оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
23 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Myodes rufocanus Ойн хүрэн оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
24 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Ellobius tancrei Сохдой оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
25 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus lagurus Овын хөх оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
26 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus lagurus Овын хөх оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
27 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus lagurus Овын хөх оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
28 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Eolagurus luteus Овын шар оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
29 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Eolagurus przewalskii Түвд ов 2010 Дэлгэрэнгүй
30 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Tamias sibiricus Жирх 2010 Дэлгэрэнгүй