Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
21 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Lynx lynx Шилүүс мий 2010 Дэлгэрэнгүй
22 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Lutra lutra Голын халиу 2010 Дэлгэрэнгүй
23 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus tolai Бор туулай 2010 Дэлгэрэнгүй
24 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus timidus Чандага 2010 Дэлгэрэнгүй
25 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lasiopodomys mandarinus Үлийн бор оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
26 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus lagurus Овын хөх оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
27 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus lagurus Овын хөх оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
28 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Lagurus lagurus Овын хөх оготно 2010 Дэлгэрэнгүй
29 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Hypsugo alaschanicus Бор турсаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
30 Хөхтөн Зараатан Зараа Hemiechinus auritus Дэлдэн зараа 2010 Дэлгэрэнгүй