Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
11 Хөхтөн Туруутан Гахай Sus scrofa Зэрлэг гахай 2010 Дэлгэрэнгүй
12 Хөхтөн Туруутан Гахай Sus scrofa Зэрлэг гахай 2010 Дэлгэрэнгүй
13 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus undulatus Урт сүүлт зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
14 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus pallidicauda Бозлог зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
15 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus dauricus Дагуур зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
16 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus alaschanicus Гозоорой зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
17 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus alaschanicus Гозоорой зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
18 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex tundrensis Цармын атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
19 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex roboratus Тавшгар атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
20 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex minutissimus Өөдсөн атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй