Амьтны тархацын зураг дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Багийн нэр: Rodentia - Мэрэгчтэн
Овгийн нэр: Sciuridae - Хэрэмнийхэн
Төрлийн нэр: Spermophilus - Зурам - Squirrel
Зүйлийн нэр: Spermophilus alaschanicus - Гозоорой зурам - Alashan ground squirrel
Тархацын зургийг хийсэн он: 2010
Тархсан байршлын нэр: Байрлал 1
Газарзүйн мэдээ: | TXT файл | KML файл
Буцах