Амьтны тархацын зураг дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Багийн нэр: Rodentia - Мэрэгчтэн
Овгийн нэр: Gliridae - Унтаахай
Төрлийн нэр: Dryomis - Унтаахай - Dormouse
Зүйлийн нэр: Dryomis nitedula - Ойн унтаахай - Forest dormouse
Тархацын зургийг хийсэн он: 2010
Тархсан байршлын нэр: Байрлал 1
Газарзүйн мэдээ: | TXT файл | KML файл
Буцах