Амьтны тархацын зураг дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Багийн нэр: Carnivora - Мах идэштэн
Овгийн нэр: Mustelidae - Суусрынхан
Төрлийн нэр: Vormela - Хүрнэ - Polecat
Зүйлийн нэр: Vormela peregusna - Эрээн хүрнэ - Marbled polecat
Тархацын зургийг хийсэн он: 2010
Тархсан байршлын нэр: Байрлал 1
Газарзүйн мэдээ: | TXT файл | KML файл
Буцах