Амьтны тархацын зураг дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Багийн нэр: Soricomorpha - Шавьж идэштэн
Овгийн нэр: Talpidae - Чацуулин
Төрлийн нэр: Talpa - Чацуулин - Mole
Зүйлийн нэр: Talpa altaica - Алтайн чицуулин - Siberian mole
Тархацын зургийг хийсэн он: 2010
Тархсан байршлын нэр: Байрлал 1
Газарзүйн мэдээ: | TXT файл | KML файл
Буцах