Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Шувуу Боршувуутан Хөмрөгийнхөн Emberiza jankowskii Янковскийн хөмрөг Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа Дэлгэрэнгүй
7 Шувуу Галуутан Нугасныхан Oxyura leucocephala Ямаан сүүлт нугас Дэлгэрэнгүй
8 Шувуу Галуутан Нугасныхан Oxyura leucocephala Ямаан сүүлт нугас Дэлгэрэнгүй
9 Шувуу Галуутан Нугасныхан Oxyura leucocephala Ямаан сүүлт нугас Дэлгэрэнгүй
10 Шувуу Галуутан Нугасныхан Oxyura leucocephala Ямаан сүүлт нугас Дэлгэрэнгүй