Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus nikolskyi Acanthametropus sp. Дэлгэрэнгүй
2 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter badius Үүрсээ харцага Дэлгэрэнгүй
3 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter badius Үүрсээ харцага Дэлгэрэнгүй
4 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter gentilis Үлэг харцага Дэлгэрэнгүй
5 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter gentilis Үлэг харцага Дэлгэрэнгүй
6 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter gularis Шунгаач харцага Дэлгэрэнгүй
7 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter gularis Шунгаач харцага Дэлгэрэнгүй
8 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter nisus Морин харцага Дэлгэрэнгүй
9 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter nisus Морин харцага Дэлгэрэнгүй
10 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Accipiter nisus Морин харцага Дэлгэрэнгүй