Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Zootoca vivipara Зулзагалагч гүрвэл Дэлгэрэнгүй
2 Шувуу Тогоруутан Түнжүүрийнхэн Zapornia pusilla Оодон түнжүүр Дэлгэрэнгүй
3 Шувуу Хиазтан Хомноотынхон Xenus cinereus Матигар хөгчүү Дэлгэрэнгүй
4 Saccharomycetes Saccharomycetales Wickerhamomycetaceae Wickerhamomyces sp. Wickerhamomyces sp. Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes vulpes Үнэг Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes vulpes Үнэг Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes vulpes Үнэг Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes corsac Хярс Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes corsac Хярс Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes corsac Хярс Дэлгэрэнгүй