Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Cobitis melanoleuca Шивэр чимхүүр загас (Чимхүүр загас) Дэлгэрэнгүй
2 Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Misgurnus mohoity Амарын моголзой Дэлгэрэнгүй
3 Шувуу Харцагатан Явлагийнхан Pandion haliaetus Загасч явлаг Дэлгэрэнгүй
4 Шувуу Харцагатан Явлагийнхан Pandion haliaetus Загасч явлаг Дэлгэрэнгүй
5 Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Himantopus himantopus Эгэл хилэнжигүүр Дэлгэрэнгүй
6 Шувуу Хиазтан Ээтэнгийнхэн Recurvirostra avosetta Алаг ээтэн Дэлгэрэнгүй
7 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Triplophysa gundriseri Тэсийн эрээлж Дэлгэрэнгүй
8 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Barbatula toni Шивэр сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй
9 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Barbatula dgebuadzei Говийн эрээлж Дэлгэрэнгүй
10 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Lefua costata Найман сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй