Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
1 Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Misgurnus mohoity Амарын моголзой Дэлгэрэнгүй
2 Яст загас Мөрөгтөн Яралжийнхан Cobitis melanoleuca Шивэр чимхүүр загас (Чимхүүр загас) Дэлгэрэнгүй
3 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Lefua costata Найман сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй
4 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Barbatula toni Шивэр сахалт эрээлж Дэлгэрэнгүй
5 Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Acipenser baeri Шивэр хилэм Дэлгэрэнгүй
6 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Triplophysa gundriseri Тэсийн эрээлж Дэлгэрэнгүй
7 Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Acipenser schrenckii Амарын хилэм Дэлгэрэнгүй
8 Яст загас Хилэмтэн Хилэмийнхэн Acipenser baeri Шивэр хилэм Дэлгэрэнгүй
9 Яст загас Мөрөгтөн Эрээлжийнхэн Barbatula dgebuadzei Говийн эрээлж Дэлгэрэнгүй
10 Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Acheilognathus asmussii Хатгуурт харваа загас Дэлгэрэнгүй