Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
81 Шавж Хоовгон Polycentropodidae Holocentropus picicornis Holocentropus picicornis Дэлгэрэнгүй
82 Шавж Хоовгон Limnephilidae Hydatophylax festivus Hydatophylax festivus Дэлгэрэнгүй
83 Шавж Хатуу далавчтан Усны сэгч цох Hydrobius fuscipes Hydrobius fuscipes Дэлгэрэнгүй
84 Шавж Хатуу далавчтан Усны сэгч цох Hydrochara affinis Hydrochara affinis Дэлгэрэнгүй
85 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Hydroglyphus geminus Hydroglyphus geminus Дэлгэрэнгүй
86 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Hydroporus acutangulus Hydroporus acutangulus Дэлгэрэнгүй
87 Шавж Хоовгон Тор нэхэгч хоовгон Hydropsyche bulgaromanorum Hydropsyche bulgaromanorum Дэлгэрэнгүй
88 Шавж Хоовгон Hydroptilidae Hydroptila angulata Hydroptila angulata Дэлгэрэнгүй
89 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Hygrotus caspius Hygrotus caspius Дэлгэрэнгүй
90 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Ilybius angustior Ilybius angustior Дэлгэрэнгүй