Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
81 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Rana chensinensis Дорнодын мэлхий  Дэлгэрэнгүй
82 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Rana chensinensis Дорнодын мэлхий  Дэлгэрэнгүй
83 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Rana amurensis Шивэр мэлхий (Сибирийн мэлхий) Дэлгэрэнгүй
84 Хоёр нутагтан Сүүлгүй хоёр нутагтан Өвсний мэлхий Rana amurensis Шивэр мэлхий (Сибирийн мэлхий) Дэлгэрэнгүй
85 Хоёр нутагтан Сүүлтэй хоёр нутагтан Гүлмэр Salamandrella keyserlingii Шивэр гүлмэр (Сибирийн гүлмэр) Дэлгэрэнгүй
86 Хоёр нутагтан Сүүлтэй хоёр нутагтан Гүлмэр Salamandrella keyserlingii Шивэр гүлмэр (Сибирийн гүлмэр) Дэлгэрэнгүй
87 Хоёр нутагтан Сүүлтэй хоёр нутагтан Гүлмэр Salamandrella keyserlingii Шивэр гүлмэр (Сибирийн гүлмэр) Дэлгэрэнгүй
88 Хоёр хавтастан Veneroida Sphaeriidae Pisidium sp. Pisidium sp. Дэлгэрэнгүй
89 Хоёр хавтастан Veneroida Sphaeriidae Sphaerium sp. Sphaerium sp. Дэлгэрэнгүй
90 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Сувдтныхан Dahurinaia dahurica Дагуурын сувдан хясаа Дэлгэрэнгүй