Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
71 Шавж Хоовгон Glossosomatidae Glossosoma schmidi Glossosoma schmidi Дэлгэрэнгүй
72 Шавж Хоовгон Goeridae Goera japonica Goera japonica Дэлгэрэнгүй
73 Шавж Хоовгон Limnephilidae Grammotaulius sibiricus Grammotaulius sibiricus Дэлгэрэнгүй
74 Шавж Хатуу далавчтан Хүрд цох Gyrinus minutus Gyrinus minutus Дэлгэрэнгүй
75 Шавж Хоовгон Limnephilidae Halesus sachalinensis Halesus sachalinensis Дэлгэрэнгүй
76 Шавж Хатуу далавчтан Мөлхөө цох Haliplus apicalis Haliplus apicalis Дэлгэрэнгүй
77 Шавж Хаварч Chloroperlidae Alaskaperla longidentata Haploperla sp. Дэлгэрэнгүй
78 Шавж Өдөрч Heptageniidae Heptagenia dalecarlica Heptagenia sp. Дэлгэрэнгүй
79 Хануур хорхой Arhynchobdellida  Erpobdellidae Herpobdella sp. Herpobdella sp. Дэлгэрэнгүй
80 Шавж Хатуу далавчтан Намгийн толбот цох Heterocerus fenestratus Heterocerus fenestratus Дэлгэрэнгүй