Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
691 Шавж Сарьсан далавчтан Зөгийхэн Bombus (Bo) sporadicus czerskianus Спорадикус үхэр хэдгэнэ Дэлгэрэнгүй
692 Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Gnathopogon strigatus Сугасан гүрц Дэлгэрэнгүй
693 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Psammophis limeolatus Сум могой Дэлгэрэнгүй
694 Хөхтөн Мэрэгчтэн Чичүүлийнхэн Meriones tamariscinus Сухайн чичүүл Дэлгэрэнгүй
695 Хөхтөн Мэрэгчтэн Чичүүлийнхэн Meriones tamariscinus Сухайн чичүүл Дэлгэрэнгүй
696 Хөхтөн Мэрэгчтэн Чичүүлийнхэн Meriones tamariscinus Сухайн чичүүл Дэлгэрэнгүй
697 Шувуу Хиазтан Хомноотынхон Calidris acuminata Сүүл элсэг Дэлгэрэнгүй
698 Шувуу Галуутан Нугасныхан Mergus serrator Сэвгэр бохио Дэлгэрэнгүй
699 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sedakovi Сэлэнгийн танан хясаа Дэлгэрэнгүй
700 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sedakovi Сэлэнгийн танан хясаа Дэлгэрэнгүй