Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
61 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Natrix natrix Усны могой Дэлгэрэнгүй
62 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Elaphe schrenckii Хар мөрний цариг могой Дэлгэрэнгүй
63 Сормууст хорхой Tricladida Planariidae Planaria sp. Planaria sp. Дэлгэрэнгүй
64 Хавч хэлбэртэн Арван хөлтөн Cambaridae Cambaroides dauricus Cambaroides dauricus Дэлгэрэнгүй
65 Хавч хэлбэртэн Арван хөлтөн Голын хавчийнхан Cambaroides dauricus Голын хавч Дэлгэрэнгүй
66 Хавч хэлбэртэн Арван хөлтөн Голын хавчийнхан Cambaroides dauricus Голын хавч Дэлгэрэнгүй
67 Хавч хэлбэртэн Арван хөлтөн Голын хавчийнхан Leander modestus Хар мөрний хавч Дэлгэрэнгүй
68 Хавч хэлбэртэн Арван хөлтөн Голын хавчийнхан Leander modestus Хар мөрний хавч Дэлгэрэнгүй
69 Хануур хорхой Arhynchobdellida  Erpobdellidae Herpobdella sp. Herpobdella sp. Дэлгэрэнгүй
70 Хануур хорхой Rhynchobdellida Glossiphoniidae Glossiphonia sp. Glossiphonia sp. Дэлгэрэнгүй