Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
51 Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Phrynocephalus helioscopus Тойрмын хонин гүрвэл Дэлгэрэнгүй
52 Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Phrynocephalus helioscopus Тойрмын хонин гүрвэл Дэлгэрэнгүй
53 Мөлхөгч Хайрстан Замба гүрвэл Phrynocephalus versicolor Цоохор хонин гүрвэл Дэлгэрэнгүй
54 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Gloydius halys Бамбай хоншоорт могой Дэлгэрэнгүй
55 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Gloydius halys Бамбай хоншоорт могой Дэлгэрэнгүй
56 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Coluber spinali Нарийн могой Дэлгэрэнгүй
57 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Coluber spinali Нарийн могой Дэлгэрэнгүй
58 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Coluber spinali Нарийн могой Дэлгэрэнгүй
59 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Elaphe dione Рашааны могой Дэлгэрэнгүй
60 Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Psammophis limeolatus Сум могой Дэлгэрэнгүй