Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
31 Мөлхөгч Хайрстан Геккон гүрвэл Cyrtopodion elongatus Говийн махир хуруут гүрвэл Дэлгэрэнгүй
32 Мөлхөгч Хайрстан Геккон гүрвэл Cyrtopodion elongatus Говийн махир хуруут гүрвэл Дэлгэрэнгүй
33 Мөлхөгч Хайрстан Геккон гүрвэл Teratoscincus przewalskii Нохой гүрвэл Дэлгэрэнгүй
34 Мөлхөгч Хайрстан Геккон гүрвэл Alsophylax pipiens Төмөр гүрвэл Дэлгэрэнгүй
35 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Lacerta agilis Гавшгай гүрвэл Дэлгэрэнгүй
36 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Eremias przewalskii Говийн гүрвэл Дэлгэрэнгүй
37 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Eremias vermiculata Загалт гүрвэл Дэлгэрэнгүй
38 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Zootoca vivipara Зулзагалагч гүрвэл Дэлгэрэнгүй
39 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл  Eremias multiocellata Могой гүрвэл Дэлгэрэнгүй
40 Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл  Eremias multiocellata Могой гүрвэл Дэлгэрэнгүй