Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
21 Шавж Хоовгон Limnephilidae Arctopora trimaculata Arctopora trimaculata Дэлгэрэнгүй
22 Шавж Хоовгон Тор нэхэгч хоовгон Arctopsyche amurensis Arctopsyche amurensis Дэлгэрэнгүй
23 Шавж Хаварч Perlodidae Arcynopteryx compacta Arcynopteryx sp. Дэлгэрэнгүй
24 Шавж Хоовгон Limnephilidae Asynarchus amurensis Asynarchus amurensis Дэлгэрэнгүй
25 Шавж Хоовгон Leptoceridae Athripsodes cinereus Athripsodes cinereus Дэлгэрэнгүй
26 Шавж Хатуу далавчтан Намгийн толбот цох Augyles intermedius Augyles intermedius Дэлгэрэнгүй
27 Шавж Хатуу далавчтан Хүрд цох Aulonogyrus concinnus Aulonogyrus concinnus Дэлгэрэнгүй
28 Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Azotobacter sp. Azotobacter sp. Дэлгэрэнгүй
29 Bacilli Bacillales Bacillaceae Bacillus sp. Bacillus sp. Дэлгэрэнгүй
30 Шавж Өдөрч Baetidae Baetis mongolicus Baetis sp. Дэлгэрэнгүй