Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
21 Sordariomycetes Hypocreales Clavicipitaceae Metarhizium sp. Metarhizium sp. Дэлгэрэнгүй
22 Sordariomycetes Hypocreales Cordycipitaceae Beauveria sp. Beauveria sp. Дэлгэрэнгүй
23 Sordariomycetes Hypocreales Hypocreaceae Trichoderma sp. Trichoderma sp. Дэлгэрэнгүй
24 Заламгай хөлт хавч Салаа сахалт хавч Daphniidae Daphnia sp. Daphnia sp. Дэлгэрэнгүй
25 Мөлхөгч Хайрстан Аварга могой Eryx tataricus Тэмээн сүүл могой Дэлгэрэнгүй
26 Мөлхөгч Хайрстан Аварга могой Eryx tataricus Тэмээн сүүл могой Дэлгэрэнгүй
27 Мөлхөгч Хайрстан Аварга могой Eryx tataricus Тэмээн сүүл могой Дэлгэрэнгүй
28 Мөлхөгч Хайрстан Аварга могой Eryx tataricus Тэмээн сүүл могой Дэлгэрэнгүй
29 Мөлхөгч Хайрстан Аварга могой Eryx tataricus Тэмээн сүүл могой Дэлгэрэнгүй
30 Мөлхөгч Хайрстан Геккон гүрвэл Cyrtopodion elongatus Говийн махир хуруут гүрвэл Дэлгэрэнгүй