Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
91 Шавж Хаварч Capniidae Isocapnia guentheri Isocapnia sp. Дэлгэрэнгүй
92 Шавж Өдөрч Isonychiidae Isonychia ignota Isonychia sp. Дэлгэрэнгүй
93 Шавж Хаварч Perlodidae Isoperla altaica Isoperla sp. Дэлгэрэнгүй
94 Шавж Хаварч Perlidae Kamimuria exilis Kamimuria sp. Дэлгэрэнгүй
95 Шавж Хаварч Perlodidae Kaszabia nigricauda Kaszabia sp. Дэлгэрэнгүй
96 Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Kluyveromyces sp. Kluyveromyces sp. Дэлгэрэнгүй
97 Шавж Хатуу далавчтан Усны сэгч цох Laccobius decorus Laccobius decorus Дэлгэрэнгүй
98 Шавж Хатуу далавчтан Сэлэгч цох Laccophilus biguttatus Laccophilus biguttatus Дэлгэрэнгүй
99 Bacilli Lactobacillales Lactobacillaceae Lactobacillus sp. Lactobacillus sp. Дэлгэрэнгүй
100 Шавж Хоовгон Limnephilidae Lenarchus productus Lenarchus productus Дэлгэрэнгүй