Амьтны төлөв байдал
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр
91 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Сувдтныхан Dahurinaia dahurica Дагуурын сувдан хясаа Дэлгэрэнгүй
92 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sp. Anodonta sp. Дэлгэрэнгүй
93 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Cristaria plicata Дэлт танан хясаа Дэлгэрэнгүй
94 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Cristaria plicata Дэлт танан хясаа Дэлгэрэнгүй
95 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Middendorffi naia mongolica Монгол танан хясаа Дэлгэрэнгүй
96 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Middendorffi naia mongolica Монгол танан хясаа Дэлгэрэнгүй
97 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sedakovi Сэлэнгийн танан хясаа Дэлгэрэнгүй
98 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sedakovi Сэлэнгийн танан хясаа Дэлгэрэнгүй
99 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Myotis bombinus Myotis bombinus Дэлгэрэнгүй
100 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Plecotus ognevi Бор соотон багваахай Дэлгэрэнгүй