Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Ангийн нэр: Insecta - Шавж - Insects - Насекомые
Багийн нэр: Trichoptera - Хоовгон
Овгийн нэр: Hydroptilidae - Hydroptilidae
Төрлийн нэр: Agraylea - Agraylea
Зүйлийн нэр: Agraylea multipunctata - Agraylea multipunctata
Төлөв байдлын нэр: Усны амьтан
Буцах