Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Ангийн нэр: Insecta - Шавж - Insects - Насекомые
Багийн нэр: Trichoptera - Хоовгон
Овгийн нэр: Apataniidae - Apataniidae
Төрлийн нэр: Allomyia - Allomyia
Зүйлийн нэр: Allomyia sajanensis - Allomyia sajanensis
Төлөв байдлын нэр: Усны амьтан
Буцах