Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Ангийн нэр: Insecta - Шавж - Insects - Насекомые
Багийн нэр: Plecoptera - Хаварч
Овгийн нэр: Perlidae - Perlidae
Төрлийн нэр: Agnetina - Agnetina
Зүйлийн нэр: Agnetina brevipennis - Agnetina sp.
Төлөв байдлын нэр: Усны амьтан
Буцах