Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Arthropoda - Үе хөлтөн - Arthropods - Членистоногие
Ангийн нэр: Insecta - Шавж - Insects - Насекомые
Багийн нэр: Coleoptera - Хатуу далавчтан
Овгийн нэр: Dytiscidae - Сэлэгч цох
Төрлийн нэр: Agabus - Agabus
Зүйлийн нэр: Agabus angusi - Agabus angusi
Төлөв байдлын нэр: Усны амьтан
Буцах