Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Micromonosporaceae - Micromonosporaceae
Төрлийн нэр: Actinoplanes - Actinoplanes
Зүйлийн нэр: Actinoplanes sp. - Actinoplanes sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах