Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Хүрээний нэр: Chordata - Хөвчтөн - Chordates - Хордовые
Ангийн нэр: Mammalia - Хөхтөн - Mammals - Млекопитающие
Багийн нэр: Artiodactyla - Туруутан
Овгийн нэр: Cervidae - Бугынхан
Төрлийн нэр: Alces - Хандгай - Elk
Зүйлийн нэр: Alces americanus - Alces americanus - Eastern North American Moose
Төлөв байдлын нэр: Улаан номонд орсон амьтан
Буцах