Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Firmicutes - Firmicutes
Ангийн нэр: Bacilli - Bacilli
Багийн нэр: Bacillales - Bacillales
Овгийн нэр: Bacillaceae - Bacillaceae
Төрлийн нэр: Bacillus - Bacillus
Зүйлийн нэр: Bacillus sp. - Bacillus sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах