Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Streptosporangiaceae - Streptosporangiaceae
Төрлийн нэр: Streptosporangium - Streptosporangium
Зүйлийн нэр: Streptosporangium sp. - Streptosporangium sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах