Амьтны төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Bacteria - Bacteria
Хүрээний нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Ангийн нэр: Actinobacteria - Actinobacteria
Багийн нэр: Actinomycetales - Actinomycetales
Овгийн нэр: Cryptosporangiaceae - Cryptosporangiaceae
Төрлийн нэр: Cryptosporangium - Cryptosporangium
Зүйлийн нэр: Cryptosporangium sp. - Cryptosporangium sp.
Төлөв байдлын нэр: Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй
Буцах