Амьтны аймаг
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Аймгийн англи нэр
1 Бичил биетэн Fungi Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Animalia Animal Дэлгэрэнгүй
3 Bacteria Bacteria Дэлгэрэнгүй
4 Archaea Archaea Дэлгэрэнгүй