Амьтны аймаг
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Аймгийн англи нэр
1 Бичил биетэн Fungi Дэлгэрэнгүй
2 Bacteria Bacteria Дэлгэрэнгүй
3 Archaea Archaea Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Animalia Animal Дэлгэрэнгүй