Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Янгир Ховд Мөст Давст уул 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Янгир Ховд Цэцэг Хажинга 2012 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Аргаль, Янгир Ховд Алтай Бодонч 2012 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинч 2012 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинтын хавцал 2012 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Ар хужирт 2012 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Янгир Ховд Мөст Баатархайрхан 2012 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Агац гилбэр 2013 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Алтанбулаг Алтанбулаг 2013 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Аргаль Өвөрхангай Баруунбаян Улаан Өшгөгийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй