Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Баянмөнх Язааны уул 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Өмнөдэлгэр Элгэн жаргалант 2013 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Буянт Эзэрлэг 2014 Дэлгэрэнгүй
4 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Эг Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Хүрээмарал Чандмань марал 2013 Дэлгэрэнгүй
6 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Цээнэтэй 2013 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Цээнэтэй Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Аргаль Завхан Шилүүстэй Цахир мандалт 2014 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Алтай Цагаан уул Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Аргаль Говьсүмбэр Сүмбэр Хээнцийн уул Дэлгэрэнгүй