Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Аргаль, Янгир Ховд Алтай Бодонч 2012 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Алтай Цагаан уул Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Янгир Говь Алтай Алтай Аж Богд Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Аргаль, Халиун буга Төв Алтанбулаг Алтанбулаг 2013 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Аргаль Төв Алтанбулаг Хоньт 2014 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Баацагаан Улаан Аргалант 2014 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Аргаль Өвөрхангай Баруунбаян Улаан Өшгөгийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
8 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Онон Дэлгэрэнгүй
9 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Эг Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Гахай Хэнтий Батширээт Навчит хайрхан 2013 Дэлгэрэнгүй