Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Аргаль Завхан Шилүүстэй Цахир мандалт 2014 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Аргаль Ховд Цэцэг Харнууд олон хөтөл Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Янгир Ховд Цэцэг Их бэлчир Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Янгир Ховд Цэцэг Хажинга 2012 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Цэнхэрмандал Ногоон нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Гахай Хэнтий Цэнхэрмандал Их буурал 2013 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Янгир Баян Өлгий Цэнгэл Баян уул Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Халиун буга Баян Өлгий Цэнгэл Мухар Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Янгир Баянхонгор Хүрээмарал Чандмань марал 2013 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Аргаль Дорноговь Хөвсгөл Олон овоот 2014 Дэлгэрэнгүй