Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Төвшрүүлэх Хойд овоо Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Аргаль Архангай Хашаат Их номгон Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Буга Архангай Ихтамир Хонхорт Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Буга Архангай Ихтамир Их тамир Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Булган Их ар Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Тарвага Архангай Хотонт Хөшөөт Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн - Архангай Жаргалант Даагийн даваа Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Гөрөөс Архангай Жаргалант Хөндлөн уул Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Бугат Төмөрт 2014 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Аргаль Баян Өлгий Буянт Эзэрлэг 2014 Дэлгэрэнгүй