Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Аргаль Хэнтий Дэлгэрхаан Дэлгэрхаан Дэлгэрэнгүй
2 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Эг Дэлгэрэнгүй
3 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Бархын адаг Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Биндэр Биндэр 2013 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Гахай, Бор гөрөөс Хэнтий Дадал Агац гилбэр 2013 Дэлгэрэнгүй
6 Яст загас Загас Хэнтий Батширээт Онон Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Биндэр Хөмөл балж 2013 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Батширээт Арангатай 2013 Дэлгэрэнгүй
9 Яст загас Загас Хэнтий Дадал Агац Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Өмнөдэлгэр Элгэн жаргалант 2013 Дэлгэрэнгүй